Disclaimer
Het is niet toegestaan inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geurkink Tuinplanten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom op deze website komen toe aan Webbus Multimedia, tenzij anders aangegeven.

De op deze website getoonde informatie wordt door Geurkink Tuinplanten met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Geurkink Tuinplanten verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Geurkink Tuinplanten worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Geurkink Tuinplanten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Geurkink Tuinplanten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Geurkink Tuinplanten opgenomen informatie.

Hoewel Geurkink Tuinplanten alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Geurkink Tuinplanten niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.